Tumormarkører Definisjon og eksempler

Definisjon: Tumor Markers

Tumor markører er stoffer som frigjøres av kreftceller eller produseres av kroppen i reaksjon på en tumor som er tilstede. Normale celler gjør også disse stoffene, men de produseres i mye større mengder av kreftceller.

Tumor markører måles vanligvis i blod eller urin.

Den vanligste bruken av disse markørene er å følge en kjent kreft.

I denne innstillingen kan en reduksjon i nivået på en tumormarkør være et tegn på at en svulst faller i størrelse (med andre ord at behandlingen virker), mens en økning i nivået kan bety at en svulst utvikler seg. Tumor markører brukes vanligvis ikke alene, men heller i kombinasjon med en fysisk eksamen av legen din og andre studier som CT-skanninger.

Noen ganger blir tumormarkører brukt til å skjerme for kreft også. Et eksempel på dette er å kontrollere serum-PSA-nivåer som en skjerm for prostatakreft .

Eksempler på tumormarkører brukt i lungekreft inkluderer carcinoembryonisk antigen ( CEA ) i ikke-småcellet lungekreft , og nevonspesifik enolase (NSE), som brukes til å følge småcellet lungekreft .

Eksempler: Gloria ble frarådet at tumormarkøren som ble brukt til å overvåke lungekreftbehandlingen, hadde økt, men ble lettet over at hennes tumor var faktisk redusert i størrelse på en CT-skanning.